ساعات بازار فارکس

ساعت فارکس و ساعت فعالیت بازار‌های‌ بورس‌ جهانی

بازار‌ فارکس و بازارهای بورس‌ جهانی از روز دوشنبه ۰۲:۳۰ بامداد‌ تا روز‌ شنبه ۰۰:۳۰ به وقت‌ تهران و بیست‌و‌چهارساعته فعالیت دارند که از بورس‌ سیدنی آغاز‌ می گردد و با بورس‌ نیویورک خاتمه می‌یابد .

 

توجه به ساعت فارکس و ساعات کار بازار‌ها‌ از اقدامات پراهمیت یک تریدر فارکس ماهر می باشد.

 

ساعت کار‌ (باز و بسته شدن) بازارهای رسمی بورس جهان

 

بازار‌ باز شدن بسته شدن‌
بورس‌ سیدنی استرالیا ۰۲:۳۰ به تایم تهران ۰۸:۳۰ به وقت تهران
بورس توکیو ژاپن ۰۳:۳۰ به تایم تهران ۰۳:۳۰ به تایم تهران
بورس‌ هنگ کنگ ۰۵:۰۰ به تایم تهران ۱۱:۳۰ به وقت‌ تهران
بورس‌ فرانکفورت آلمان ۱۱:۳۰ به تایم تهران ۲۰ : ۰۰ به وقت تهران
بورس‌ لندن انگلیس ۱۱:۳۰ به تایم تهران ۲۰ : ۰۰ به وقت تهران
بورس نیویورک آمریکا ۱۸:۰۰ به تایم تهران ۰۰:۳۰ به وقت تهران

 

 

بیشتر بخوانید :3 نکته کلیدی برای تریدرها

 

ساعت کار‌ کردن بروکر فیبوگروپ در طی ایام هفته

⬛ساعت کار بازار فارکس بر روی پلتفرم فیبوگروپ ۰۱:۳۰ ساعت از ساعت رسمی‌ کنونی تهران عقب‌ تر می باشد.

🟥زمان‌ شروع کار بازار‌ و باز شدن پلتفرم متاتریدر فیبوگروپ ساعت ۰۱:۳۰ بامداد‌ دوشنبه به تایم تهران .

⬛زمان‌ خاتمه کار‌ بازار و بسته‌ گردیدن پلتفرم معاملاتی فیبوگروپ ساعت ۰۱:۳۰ بامداد شنبه به وقت‌ تهران .

🟥ساعت کار مارکت طلا در فیبوگروپ – دوشنبه تا جمعه

⬛تایم آغاز کار‌ بازار و باز شدن‌ نمودار طلا در پلتفرم متاتریدر فیبوگروپ ساعت ۰۲:۳۵ بامداد به وقت تهران .

🟥زمان پایان‌ کار‌ بازار‌ و بسته‌ شدن نمودار طلا‌ در پلتفرم معاملاتی فیبوگروپ ساعت ۰۱:۲۵ بامداد‌ به وقت تهران .